• Meta

 • Generell info om Nallesjukhuset

  Kort sagt är Nallesjukhuset Göteborg en ideell förening som drivs av läkarstudenter, sjuksköterskestudenter och tandläkarstudenter vid Göteborgs Universitet och ligger under den världsomspännande läkarstudentorganisationen IFMSA.

  Vi tar det viktigaste först – vad är syftet med Nallesjukhuset?
  Syftet med Nallesjukhuset är detsamma över hela världen.

  Främst är Nallesjukhuset till för att få barn mer trygga med sjukhus och vårdpersonal samt minska eventuella rädslor barn kan ha inför detta. Detta hoppas vi på  att uppnå genom att låta barn tillsamman med sitt gosedjur, som är patient för dagen, träffa oss nalledoktorer. På ett positivt, roligt och interaktivt sätt undersöker och behandlar vi, tillsammans med barnet, dess gosedjur. Att lyssna på hjärtat kan vara spännande och plåster brukar vara mäkta populärt!

  Som en bonus blir detta även ett ypperligt tillfälle för oss studenter att lära oss kommunicera med barn på ett bra sätt, vilket kan vara en värdefull erfarenhet i vår framtida yrkesroll.

  Så, vad är egentligen IFMSA?
  IFMSA står för International Federation of Medical Students’ Associations och är enkelt förklarat en internationell studentorganisation som verkar på tre plan: lokalt, nationellt och internationellt. Främst är det läkarstudenter som är verksamma, men den är öppen för alla studenter. Under IFMSA finns massa olika projekt som har sin bas på det lokala planet, Nallesjukhuset är ett av dessa. Exempel på ett annat projekt är de praktikutbyten, till länder över hela världen, som läkarstudenter kan åka på under somrarna.

  Så här skriver IFMSA på sin hemsida:
  ”IFMSA-Sweden är en ideell läkarstudentorganisation som arbetar med humanitära frågor och internationell förståelse ur både lokalt och internationellt perspektiv. Vi arbetar med praktik- och forskningsutbyten, mänskliga rättigheter- och fredsfrågor, folkhälsa, primärvård samt reproduktiv hälsa utifrån sju universitetsstäder i Sverige”

  Det finns mycket mer att säga om IFMSA – vill du läsa mer är det bara att kika in på hemsidan.

  Nallesjukhusets historia
  Vi tar det från början. Initiativet till att starta Nallesjukhuset togs i Trondheim i Norge under 1990-talet och idag finns det över hela världen – visst är det fantastiskt! I Sverige finns Nallesjukhuset på alla orter som har ett universitet med läkarprogram, det vill säga sju orter.

  Nallesjukhuset är olika aktivt på de olika orterna och det kan ofta gå i perioder hur aktivt det är i en viss ort under en viss tid. Nallesjukhuset på de olika orterna ser inte exakt likadant ut – alla har sitt sätt. Själva principen om att plåstra om barns nallar samt Nallesjukhusets syfte är dock gemensamt på alla orterna i Sverige och över hela världen!

  Så, vad har hänt i Nallesjukhuset Göteborg?
  Nallesjukhuset Göteborg fick en nystart under vårterminen 2013 sedan det legat nere under något år. Nallesjukhuset Göteborg besöker främst förskolor runt om i Göteborg, men vi har även ett samarbete med lekterapin på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus. Nallesjukhuset har även medverkat på IFK Göteborgs familjeläktare samt på ett familjeläger för hörselskadade barn. Sedan vårterminen 2014 satsar vi även på att ha ett Stornallesjukhus varje termin – läs mer om det här. Vi har under våren 2016 inlett ett samarbete med Universeum i Göteborg, så att även privatpersoner har möjlighet att besöka oss, läs mer om det här.

  Innan nystarten 2013 har Nallesjukhuset Göteborg även varit på Universeum och Rosengrenska samt, med hjälp av insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, medverkat på Göteborgs Kulturkalas och Baby- och Barnmässan.